Waar is Mefenaminezuur voor bedoeld?

Waar is Mefenaminezuur voor bedoeld?

Anonim

Generieke naam: Mefenaminezuur Merk: Analspec, Asimat, Forte, Dentacid, Dogesic, Femisic, Grafix, Lapistan, Maxstan, Mefast, Mefinal, Opistan, Pehastan, Poncofen, Ponstan, Solasic, Teamic 500, Tropistan, Allogon, Alpain, Indo Farma Mefenamic Acid, Mefenamic Acid Landson, Benostan, Cetalmic, Corralal, Dolos, Fensic 500, Guitaramin, Grafamic, Hexalgesic, Inastan, Licostan, Mefinter, Menin, Molasic, Nichostan, Ponalar Ponalar / Ponalar, Pondex Pondex / Pond Forex / Pond Forex Ponsamic, Ponstelax, Spartan, Stanalin, Stanza en mefenaminezuur medicijnen voor de functie van de dosis kiespijn.

Image

functie

Waar is mefenaminezuur voor?

Mefenaminezuur is een geneesmiddel om milde tot matige pijn te behandelen. Vaak gebruikt als een medicijn voor kiespijn, hoofdpijn en verlichten pijn tijdens de menstruatie.

Mefenaminezuur of mefenaminezuur staat bekend als een niet-steroïde ontstekingsremmer (NSAID). Dit medicijn kan ook worden gebruikt om jichtaanvallen te behandelen.

Dosering van mefenaminezuur en bijwerkingen van mefenaminezuur zullen hieronder verder worden uitgelegd.

Wat zijn de regels voor het drinken van mefenaminezuur?

Mefenaminezuur wordt meestal 4 keer per dag ingenomen met een glas mineraalwater (240 ml) of zoals voorgeschreven door een arts. Ga niet liggen gedurende ten minste 10 minuten na het innemen van dit geneesmiddel. Als maagstoornissen optreden, neem dit geneesmiddel dan in met voedsel of melk. Gebruik mefenaminezuur niet samen met maagzuurremmers tenzij voorgeschreven door een arts.

Bepaalde maagzuurremmers kunnen de hoeveelheid mefenaminezuur die door het lichaam wordt opgenomen veranderen.

Doses worden gegeven op basis van medische aandoeningen en reactie op de behandeling. Om het risico op bloeding in de maag en andere bijwerkingen te verminderen, neemt u dit geneesmiddel kort in de laagste dosis.

Verhoog uw dosis niet, drink regelmatig en neem niet langer dan aanbevolen. Dit medicijn mag niet langer dan 7 dagen achter elkaar worden ingenomen.

Als u dit medicijn als een basisbehoefte gebruikt (niet elke dag), onthoud dan dat dit medicijn goed werkt wanneer het wordt ingenomen wanneer het eerste teken van pijn optreedt. Als u wacht tot de tekenen erger worden, zal het geneesmiddel niet goed werken.

Als u dit geneesmiddel gebruikt voor menstruatiepijn, neem dan uw eerste dosis onmiddellijk na het begin van de menstruatie of wanneer de pijn aankomt. Meestal hoeft u het alleen gedurende de eerste 2 of 3 dagen tijdens uw menstruatie te consumeren.

Vertel het uw arts als uw pijn niet vermindert of erger wordt of als u andere nieuwe symptomen heeft.

Hoe bewaart u mefenaminezuur?

Dit medicijn wordt het best bewaard bij kamertemperatuur, weg van direct licht en vochtige plaatsen. Niet opslaan in de badkamer. Bevries het niet. Andere merken van dit medicijn kunnen andere opslagregels hebben. Neem de bewaarinstructies op de productverpakking in acht of vraag uw apotheker. Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Spoel het geneesmiddel niet door in het toilet of in het riool tenzij dit wordt gevraagd. Gooi dit product weg als het is verlopen of als het niet meer nodig is. Raadpleeg uw apotheker of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf over hoe u uw product veilig kunt weggooien.

dosis

De verstrekte informatie is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg ALTIJD uw arts of apotheker voordat u met de behandeling begint.

Wat is de dosis mefenaminezuur voor volwassenen?

Mefenaminezuur dosis om pijn te beheersen: Mefenaminezuur 500 mg gevolgd door 250 mg om de 6 uur indien nodig, niet meer dan 7 dagen.

Mefenaminezuur dosis voor menstruatiepijn: 500 mg gevolgd door 250 mg elke 6 uur vanaf het begin van de menstruatie.

Wat is de dosis mefenaminezuur voor kinderen?

Mefenaminezuur dosis voor kinderen van 14-18 jaar: 500 mg gevolgd door 250 mg om de 6 uur indien nodig, niet meer dan 7 dagen.

Bij welke dosis is mefenaminezuur beschikbaar?

Capsules: 250 mg.

Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kunnen worden ervaren vanwege mefenaminezuur?

Bijwerkingen van mefenaminezuur die niet ernstig zijn maar soms voorkomen, zijn onder meer:

 • Misselijkheid, maagzuur of buikpijn, diarree, constipatie, opgeblazen gevoel
 • Duizeligheid, hoofdpijn, nervositeit
 • Jeukende huid of uitslag
 • Droge mond
 • Zweten, loopneus
 • Wazig zien
 • Buzz in het oor

Stop met het innemen van mefenaminezuur en zoek medische hulp of bel uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft:

 • Pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, onduidelijke spraak, problemen met zien of evenwicht
 • Zwarte, bloederige ontlasting, bloed ophoesten of braken dat op koffiedik lijkt
 • Zelden urineren of helemaal niet
 • Pijn, hitte of bloeden tijdens het plassen
 • Misselijkheid, buikpijn, koorts, verlies van eetlust, donkere urine, kleikleurige ontlasting, geelzucht (geel worden van de huid en ogen)
 • Koorts, keelpijn en hoofdpijn, blaren, peeling en rode huiduitslag
 • Blauwe plekken, ernstige tintelingen, gevoelloosheid, spierzwakte

Niet iedereen ervaart de volgende bijwerkingen. Er kunnen enkele bijwerkingen zijn die hierboven niet zijn vermeld. Raadpleeg uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt over bepaalde bijwerkingen.

Preventie en waarschuwingen

Wat moet bekend zijn voordat mefenaminezuur wordt gebruikt?

Alvorens mefenaminezuur te consumeren,

 • Vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor mefenaminezuur, aspirine of andere NSAID's zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, Naprosyn), andere geneesmiddelen, andere inactieve ingrediënten in mefenaminezuurcapsules. Vraag uw apotheker om een ​​lijst met inactieve ingrediënten
 • Vertel uw arts en apotheker wat niet is voorgeschreven in de voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten die u consumeert en gaat consumeren. Vergeet niet de antacida van deze geneesmiddelen te vermelden: antacida; angiotensine-omzettend enzym (ACE) stoffen zoals benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), enalapril (lopotril) Prinopril (l), ramipril (Altace) en trandolapril (Mavik); amiodaron (Cordaron, Paceron); atazanavir (Reyataz); clopidogrel (Plavix); diuretica ('waterpillen'), efavirenz (Sustiva); fluconazol (Diflucan); fluvastatine (Lescol); metronidazol (Flagyl); lithium (Eskalith, Lithobid); lovastatine (Mevacor); methotrexaat (Rheumatrex); ritonavir (Norvir, in Kaletra); sulfamethoxazol (in Bactrim, Septra); sulfinpyrazone (anturaan); trimethoprim (Proloprim); en zafirlukast (Accolate). Uw arts kan de dosering van het medicijn veranderen of u nauwlettend in de gaten houden om eventuele bijwerkingen te zien
 • Vertel het uw arts als u aandoeningen heeft of heeft gehad zoals: astma, vooral als u vaak last heeft van een verstopte neus of loopneus of neuspoliepen (zwelling aan de binnenkant van de neus); zwelling van de handen, voeten, enkels en onderbenen (vasthouden van vocht); lever- of nierziekte
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent, vooral als u in de laatste maand van de zwangerschap bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u mefenaminezuur gebruikt, bel dan onmiddellijk uw arts
 • Vertel uw arts of tandarts dat u mefenaminezuur gebruikt als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep

Is mefenaminezuur veilig voor zwangere en zogende vrouwen?

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het risico van het gebruik van mefenaminezuur bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg altijd uw arts om de mogelijke voordelen en risico's te overwegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dit medicijn valt volgens de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) onder het risico van zwangerschapscategorie C (loopt mogelijk risico).

Hierna volgen verwijzingen naar zwangerschapscategorieën volgens de FDA:

 • A = Geen risico
 • B = Geen risico in verschillende studies
 • C = Misschien riskant
 • D = Er zijn positieve aanwijzingen voor risico
 • X = contra-indicaties
 • N = onbekend

Het is niet bekend of mefenamantzuur kan worden opgenomen in de moedermelk of dat het schadelijk is voor de baby. Gebruik dit geneesmiddel niet zonder uw arts te vertellen als u borstvoeding geeft.

wisselwerking

Welke geneesmiddelen kunnen interageren met mefenaminezuur?

Geneesmiddelinteracties kunnen de prestaties van uw medicatie veranderen of het risico op ernstige bijwerkingen verhogen. Niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen worden in dit document vermeld. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief recept- en niet-receptplichtige geneesmiddelen en kruidenproducten) en raadpleeg uw arts of apotheker. Start, stop of verander de dosis van een medicijn niet zonder toestemming van de arts.

Laat het uw arts weten als u antidepressiva gebruikt zoals citalopram (Celexa), duloxetine (Cymbalta), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem, Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil), sertraline (Zoloft), of venlafaxine (Effexor). Het gebruik van een van deze geneesmiddelen samen met mefenaminezuur kan blauwe plekken of gemakkelijk bloeden veroorzaken.

Voordat u mefenaminezuur gebruikt, moet u uw arts vertellen of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bloedverdunners zoals warfarine (Coumadin
 • Diureticum (waterpil) zoals furosemide (Lasix)
 • Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune)
 • Lithium (Eskalith, Lithobid)
 • Methotrexaat (Rheumatrex, Trexall)
 • Steroïden (prednison en anderen); of
 • Aspirine of NSAID's (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen) zoals diclofenac (Voltaren), etodolac (Lodine), fenoprofen (Nalfon), flurbiprofen (Ansaid), ibuprofen (Advil, Motrin), indomethacine (Indocin), ketoprofen (Orudis), ketorolac (Toradol), meclofenamaat (Meclomen), meloxicam (Mobic), nabumeton (Relafen), naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene) en anderen

Kan voedsel of alcohol een wisselwerking hebben met mefenaminezuur?

Bepaalde medicijnen mogen niet worden gebruikt tijdens het eten of bij het eten van bepaalde voedingsmiddelen, omdat interacties tussen geneesmiddelen kunnen optreden. Het consumeren van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek uw gebruik van drugs met voedsel, alcohol of tabak met uw zorgverlener.

Welke gezondheidsproblemen kunnen een wisselwerking hebben met mefenaminezuur?

Andere gezondheidsproblemen in uw lichaam kunnen het gebruik van dit medicijn beïnvloeden. Vertel het uw arts als u andere gezondheidsproblemen heeft, met name:

 • Bloedarmoede of
 • astma
 • Bloeden probleem
 • Bloedstolsels
 • Oedeem (vasthouden van vocht of zwelling in het lichaam)
 • Geschiedenis van een hartaanval
 • Hartziekte (bijvoorbeeld congestief hartfalen)
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Nierziekte
 • Leverziekte (bijvoorbeeld hepatitis)
 • Maag of darmpijn
 • Beroerte geschiedenis unakan Gebruik met voorzichtigheid. Dit geneesmiddel kan de aandoening verergeren
 • Aspirine-gevoelig astma
 • Ernstige nierziekte
 • Maagzweren, actief - dit medicijn mag niet worden gegeven aan patiënten met deze aandoening
 • Hartchirurgie (bijvoorbeeld een bypass-operatie van de kransslagader)

overdosis

Wat moet ik doen in een noodgeval of overdosis?

Neem in geval van nood of overdosis contact op met de hulpverlener (112) of onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Tekenen van een overdosis zijn onder meer:

 • Overmatig moe
 • misselijkheid
 • braken
 • Maagpijn
 • Braken bloedt en ziet eruit als koffiedik
 • De ontlasting is donker en bloedig
 • Langzame ademhaling
 • Coma (bewustzijnsverlies gedurende een periode van tijd)

Wat moet ik doen als ik een dosis mis?

Als u één dosis van dit geneesmiddel bent vergeten, neem het dan zo snel mogelijk in. Sla de gemiste dosis echter over wanneer u de volgende dosis nadert en ga terug naar het gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet.

bron

MIMS. Mefenaminezuur. 2016. http://mims.com/Indonesia/Home/GatewaySubscription/?generic=Mefenamic+Acid Toegang op 18 januari 2016

Beoordeeld: 25 september 2018 | Laatst bewerkt: 25 september 2018

Editor'S Choice